Acidex FOOD P 01

Артикул: нет
0 руб.
IstehsalçıFaber
поделиться

Texnoloji avadanlığın, istehsalat xəttlərinin, istilik ötürücülərinin, istilik mübadiləsi aparatlarının, qızdırıcı sistemlərin, süd və pivə boru kəmərlərinin, süd kəmərlərinin, pivə kəmərlərinin, pivə sistemlərinin, qıcqırdıcı və düşərgə tanklarının, separatorların, buxarlayıcıların, süd çənlərinin, turşuducuların və pendir formalarının  xarici və daxili yuyulması üçün güclü qatı peşəkar turşu mühitli təmizləyici vasitədir. Mineral, karbonat (kalsium karbonat), dəmirli və qarışıq çöküntüləri, süd və pivə daşlarını, üzvi və zülallı çirkləri təmizləyir.  

Ictimai iaşə, emal, qida, pivə  və süd istehsalı müəssisələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.   Göbələk, mamır və kif çöküntülərini effektiv şəkildə təmizləyir. Tərkibində inhibitorlar mövcuddur, avadanlıqların rezin detalları, yüksək keyfiyytəli polad, alüminium, mis, latun, süni materiallar, saxsı və minalı məmulatlar üçün işlək qatılıqda təhlükəsizdir. Acidex FOOD P 01 vasitəsi müxtəlif codluq dərəcəli texniki suda təsirlidir.

Dozalaşma:

Məhsulun adı
Qarışdırılma
Çirklənmə dərəcəsi
Aşağı
Orta
Yüksək
Acidex FOOD P 01
10 L
Su
1000 ml
1000 ml
1000 ml

pH səviyyəsi: 4

Qablaşdırma:  22 kg

Məhsul kateqoriyalarda göstərilib:

Geriyə